Category Archives: Shinhwa Broadcast

[vietsub] Shinhwa Broadcst

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 23 Full

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 23

+ Link Telly:     P1  –  P2  –  P3  –  P4/4

+ Link daily:      P1  –  P2  –  P3  –  P4/4

+ Link dowload:  01  –  02  –  03

Advertisements

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 31 fix link down

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 31

+ Link daily:        P1 – P2P3 – P4/4

+ Link Telly:       P1 –  P2P3P4/4

+ Link download 1:   01020304

+ Link download 2:   01020304

+ Note: 

Vì link mediafire bị lỗi, tôi ko thể up link down được,  ko hiểu sao mấy bữa nay nó bị vấn để gì mà chẳng thể upload bất cứ file nào dù rất nhẹ

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 28 Full

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 28

( Global channel – Hallyu Fight I)  – Guest: Super Junior

+ Link Telly:      P1 – P2 – P3/3

+ Link daily:       P1 – P2  – P3/3

+ Link dowload:  01020304

Note:

 Về phần dowload full: Sau khi dowload về  và nối file các bạn nhớ sữa lại phần đuôi nhé.

Ví dụ sau khi dowload và nối file, các bạn sẽ thấy : [vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 25.avi_

Các bạn chỉ cần xóa phần dấu gạch ( _ ) là xem được, nó sẽ trở thành

[vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 25 hoặc [vietsub] Shinhwa Broadcast Ep 25.avi