Category Archives: We got married Yong Seo couple

[Vietsub] WGM YongSeo Couple Ep 44

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[Vietsub] WGM YongSeo Couple Ep 44


Link Online:

+  Dailymotion: P1 P2

Link Dowload: P1:  01 02 P2

password: wegotmarried

Vui lòng đừng re upload sub của tôi sang nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi và hy vọng mọi người đừng giục sub, nếu hoàn thành tôi sẽ post lên ngay. Thanks


[Vietsub] WGM YongSeo Couple Ep 43

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[Vietsub] WGM YongSeo Couple Ep 43


Link Online:

+ Twitvid: P1 P2A P2B P3

+  Dailymotion:   P1 P2 P3

Link Dowload:   01 02

password: wegotmarried

Vui lòng đừng re upload sub của tôi sang nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Cám ơn Yêu cầu mọi người đừng giục sub . Vì tết đến nên hơi bận, có lẽ ko thể nào updare nhanh được


[vietsub] WGM YongSeo couple Ep 42

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

[vietsub] WGM YongSeo couple Ep 42

Link online:

+ Twitvid:     P1 P2 P3

+  Dailymotion: P1 P3 P2

Lưu ý: Vì hiện nay đối với Twitvid, bắt buộc yêu cầu phải đăng ký thành viên pro mới xem được full video (nghĩa là tốn tiền). Nên nếu bạn nào có thể downd được từ twitvideo thì hãy down về xem hoặc xem bằng daily. Còn link download tôi sẽ upload sau

Link dowload:  01 02

password: wegotmarried Vui lòng đừng re upload sub của tôi sang nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi. Cám ơn Yêu cầu mọi người đừng giục sub . Vì tết đến nên hơi bận, có lẽ ko thể nào updare nhanh được

[vietsub] WGM YongSeo couple Ep 39

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

P/S: Hy vọng các bạn đừng bao giờ gửi tin nhắn giục sub và hỏi bao giờ có sub nữa. Khi nào có thì tôi sẽ post lên. làm sub ko dễ như một số người nghĩ đâu

[vietsub] WGM YongSeo couple Ep 39


Link online

+ Twitvid: P1 P2 P3

+ Dailymotion: P1 P2 P3

Link dowload: 01 02

password: wegotmarried